Controle stookolietanks

Deze keuring dient bij privé-eigenaars elke 5 jaar te gebeuren als de tank < 5000L.
Bij een tank van > 5000L moet deze controle elke 2 jaar gebeuren.
U ontvangt tevens een conformiteitsattest van controle.

Controle mazouttanks? Nog steeds verplicht?

Ja idd nog steeds verplicht, het zit zelfs zo, van zodra de ton niet voorzien is van een groen label met de vermelding van de vervaldatum en een geldig conformiteitsattest mag de leverancierniet meer vullen.


Hoe gebeurt de keuring van de stookolietank ?

Visuele controle van de stookolietank met inbegrip van de overvulbeveiliging, lekdetectie, inkuiping, eventueel de kathodische bescherming, dichtheidsbeproeving en verontreiniging buiten het reservoir.

Na de controle door een erkend technicus brengt deze een groen kenplaat aan waarop zijn erkenningsnummer, de datum van de controle en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.

stookolie